בניית מערכת ביוגז בסניף תל אביב

שימוש בטכנולוגיה על מנת לבצע פיתוח בר קיימא ולשיפור איכות הסביבה