וועד מנהל

מנכ״לית EWB ישראל

מיכל דולב השמשוני

Linkedin

michald3@mail.tau.ac.il

אדי הורוביץ

Linkedin

חנה ברדין

יעל מיוחס

yoolme@gmail.com

נמרוד פולונסקי

Linkedin

Nimrodpol@gmail.com

יו״ר הוועד המנהל

ורד בלאס

 

Linkedin

vblass@tauex.tau.ac.il

אבנר גורן

גיל מרגלית

gilmargalit369@gmail.com

  • Facebook
  • LinkedIn

כל הזכויות שמורות למהנדסים ללא גבולות 2020