וועד מנהל

ceo - ewb Israel

Michal Dolev Hashimshony

Hannah Bardin 

chair of the board

Vered Blass

Avner Goren

  • Facebook
  • LinkedIn

כל הזכויות שמורות למהנדסים ללא גבולות 2020